Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-08

Εκπαίδευση στον προσομοιωτή των παραπάνω θεμάτων [Συστάσεις 2021-06 & 2021-07] και επιπλέον:

- Εκπαίδευση στον προσομοιωτή σε συνθήκες όψεως και οργάνων (VMC και IMC) σε προσεγγίσεις μέσω καθοδήγησης οργάνων (ILS), χωρίς την χρήση αυτόματης ώθησης.
- Έμφαση στην εκφώνηση των στοιχείων του FMA σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες.
- Αποφάσεις για επανακύκλωση και ενέργειες σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: