Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Προώθηση ασφάλειας και πρόληψη ατυχημάτων / συμβάντων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-12: Στην έννοια της προαγωγής ασφάλειας πτήσεων και της πρόληψης ατυχημάτων, συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισάγει στην εκπαίδευση εδάφους, ώρες εκπαίδευσης σχετικά με παρελθόντα περιστατικά και ατυχήματα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να αυξήσει την επίγνωση κατάστασης των μαθητευομένων χειριστών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: «Αξιότιμοι κύριοι της Επιτροπής Διερεύνησης,

Επί της σύστασης ασφάλειας 2021-12:
Σύμφωνα με το Operations Manual [Εγχειρίδιο Λειτουργίας] και το Safety Management System Manual [Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας] του Egnatia Aviation ΑΤΟ [Approved Training Organization - Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός], όλες οι αναφορές ασφαλείας καθώς και τα συμβάντα-περιστατικά ασφάλειας πτήσεων της σχολής κοινοποιούνται στο iTunesU (επίσημο web-based εκπαιδευτικό υλικό) και στο Students.local (επίσημη web-based πλατφόρμα ενημέρωσης) προς ευαισθητοποίηση, αύξηση της επίγνωσης των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών πιλότων καθώς και προς συμμόρφωση. Π.χ. περιστατικό εξόδου αεροσκάφους από τον διάδρομο κατά την προσγείωση, την 12/06/2019, η εσωτερική διερεύνηση του οποίου αποτυπώνεται στο Hazard Log 224 που υποβάλλεται συνημμένα [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Ενδεικτικά της διαδικασίας συνυποβάλλονται ακριβείς αποτυπώσεις των συστημάτων όπου αναρτήθηκαν [Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Επιπρόσθετα, η παράδοση της θεωρίας ΑTPL [Airline Transport Pilot License – Άδειας Χειριστή Εναέριων Γραμμών] συνοδεύεται από αντίστοιχα case studies [μελέτες περιπτώσεων] στο εκπαιδευτικό υλικό αναφοράς που παρέχεται από τον training provider (Pad Pilot) [Πάροχο Εκπαίδευσης], σύμφωνα με τα νέα Learning Objectives [Μαθησιακοί Στόχοι] της EASA (Area 100 KSA) [Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, Περιοχή 100 - Γνώση, Δεξιότητες και Στάσεις είναι ένα νέο θέμα στη θεωρητική εκπαίδευση ATPL. Το θέμα δεν αποτελεί μέρος των εξετάσεων θεωρητικής γνώσης της ΥΠΑ, αλλά αντ 'αυτού αξιολογείται σε επίπεδο ATO (εγκεκριμένου οργανισμού εκπαίδευσης)].»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 30/09/2021 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-12 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256