Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Προώθηση ασφάλειας και πρόληψη ατυχημάτων / συμβάντων.
Οι αποσταθεροποιημένες προσεγγίσεις έχουν αναγνωριστεί ως κύριος συμβάλλων παράγοντας σοβαρών συμβάντων και ατυχημάτων κατά την προσέγγιση και προσγείωση.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-13: Συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισαγάγει αυστηρά κριτήρια σταθεροποιημένων προσεγγίσεων, σύμφωνα με την εμπειρία του μαθητευομένου χειριστή, καθώς αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου και η επανακύκλωση να είναι πάντα η εναλλακτική επιλογή.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκπαιδευτικού οργανισμού Egnatia Aviation στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-13 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 23/9/2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ EGNATIA AVIATION στη σύσταση ασφάλειας 2021-13]:

«Αξιότιμοι κύριοι της Επιτροπής Διερεύνησης,

Επί της σύστασης ασφάλειας 2021-12: […]

Επί της σύστασης ασφάλειας 2021-13:
Η Egnatia Aviation έχει εισάγει τυποποιημένες διαδικασίες σταθεροποιημένων προσεγγίσεων διατυπωμένες στο VFR Standardization Manual [Εγχειρίδιο τυποποίησης κανόνων πτήσης εξ όψεως] (Chapter: Landing Considerations and Techniques / General Points, Final Approach and the Roundout, Touchdown and Landing Roll, Common Mistakes, Other Remarks) [Κεφάλαιο: Εκτιμήσεις και τεχνικές προσγείωσης/γενικά σημεία, τελική προσέγγιση και έξοδος για επίπλευση, προσγείωσης και κύλιση προσγείωσης, κοινά λάθη, άλλες παρατηρήσεις], με σαφώς καθορισμένα κριτήρια σταθεροποιημένης προσέγγισης.
Συνημμένα υποβάλλεται το αντίστοιχο κεφάλαιο του VFR Standarization Manual.»

[Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 30/09/2021 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-13 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256