Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-16
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να είχε δοθεί εντολή στο SX-AVC για πλήρη προσγείωση και ακινητοποίηση (Full Stop Landing), λόγω μη εκπλήρωσης των χρονικών και διαμήκη διαχωρισμών για ασφαλή απογείωση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-16 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256