Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-17
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να είναι σε τακτική επαφή και ενημέρωση με την κατασκευάστρια εταιρία, για θέματα που αφορούν παρόμοια περιστατικά, ώστε να παίρνουν προληπτικά μέτρα αποφυγής Σοβαρών Συμβάντων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου (operator) στη Σύσταση Ασφάλειας (ΣΑ) της ΕΔΑΑΠ 2021-17 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/11/2021 και έλαβε αριθμό εισερχομένου εγγράφου: 2535/10-11-2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ εκμεταλλευόμενου στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-17]:

«Σε συνέχεια της επιστολή σας (ΕΔΑΑΠ /2522/8-11-21) σας επιβεβαιώνουμε τη λήψη της . Επί πλέον ,όσον αφορά τις συστάσεις [ασφάλειας], ήδη έχει εκδοθεί SAFETY NOTICE με οδηγίες εφαρμογής της δεύτερης σύστασης (2021-18) από τα πληρώματα [Η ΕΔΑΑΠ ζήτησε και έλαβε το αναφερόμενο SAFETY NOTICE στις 23/2/2022 – Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Για τη πρώτη σύσταση (2021-17) το τμήμα ασφαλείας (Safety) της εταιρίας μας παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ατυχήματα ,περιστατικά ,συμβάντα που αφορούν τους τύπους που διαθέτει η εταιρία μας (METRO SA 227 & EMB 120) μέσω internet.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17/03/2022 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-17 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256