Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-17
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να είναι σε τακτική επαφή και ενημέρωση με την κατασκευάστρια εταιρία, για θέματα που αφορούν παρόμοια περιστατικά, ώστε να παίρνουν προληπτικά μέτρα αποφυγής Σοβαρών Συμβάντων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-17 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256