Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-18
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να διασφαλίζει ότι όλα πληρώματα πτήσης θα αναφέρουν πάντα στον Φορέα Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας (CAMO) όσο και στην Ασφάλεια Πτήσεων του αερομεταφορέα, το δυνατόν γρηγορότερα, οποιαδήποτε ανωμαλία που εντοπίζεται, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256