Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-18
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Να διασφαλίζει ότι όλα πληρώματα πτήσης θα αναφέρουν πάντα στον Φορέα Διαχείρισης Διαρκούς Αξιοπλοΐας (CAMO) όσο και στην Ασφάλεια Πτήσεων του αερομεταφορέα, το δυνατόν γρηγορότερα, οποιαδήποτε ανωμαλία που εντοπίζεται, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-18 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/09/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε05/2021
Αποδέκτης: SWIFTAIR HELLAS
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου (operator) στη Σύσταση Ασφάλειας (ΣΑ) της ΕΔΑΑΠ 2021-18 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/11/2021 και έλαβε αριθμό εισερχομένου εγγράφου: 2535/10-11-2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ εκμεταλλευόμενου στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-18]:

«Σε συνέχεια της επιστολή σας (ΕΔΑΑΠ /2522/8-11-21) σας επιβεβαιώνουμε τη λήψη της . Επί πλέον ,όσον αφορά τις συστάσεις [ασφάλειας], ήδη έχει εκδοθεί SAFETY NOTICE με οδηγίες εφαρμογής της δεύτερης σύστασης (2021-18) από τα πληρώματα [Η ΕΔΑΑΠ ζήτησε και έλαβε το αναφερόμενο SAFETY NOTICE στις 23/2/2022 – Τα συνημμένα στην απάντηση έγγραφα δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]. Για τη πρώτη σύσταση (2021-17) το τμήμα ασφαλείας (Safety) της εταιρίας μας παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ατυχήματα ,περιστατικά ,συμβάντα που αφορούν τους τύπους που διαθέτει η εταιρία μας (METRO SA 227 & EMB 120) μέσω internet.»

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17/03/2022 (συνεδρίαση Επιτροπής) την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-18 σε «Κλειστή»]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256