Συστάσεις 2012

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-05ε
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-05ε -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 05 H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία μέσω της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς να φροντίσει ώστε να ενημερωθούν:
Ε. Οι φορείς που εν δυνάμει ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις παρόμοιων ατυχημάτων να γνωρίζουν τις αρμοδιότητές τους καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν σε ανάλογα περιστατικά προς αποφυγή αναίτιων καθυστερήσεων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-05ε -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-05δ
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-05δ -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 05 H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία μέσω της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς να φροντίσει ώστε να ενημερωθούν:
Δ. Oι χειριστές, για τους φορείς που πρέπει να ενεργοποιούν σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και για τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε η έρευνα και διάσωση να γίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
(Ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΚΣΕΔ/ΑΤ http://www.haf.gr/el/articles/pdf/eksed.pdf)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-05δ -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-05γ
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-05γ -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 05 H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία μέσω της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς να φροντίσει ώστε να ενημερωθούν:
Γ. Οι χειριστές και οι εκπαιδευτές αλεξιπτώτων πλαγιάς, για την ανάγκη πρόσθετης και επαναληπτικής εκπαίδευσης στη χρήση του εφεδρικού αλεξιπτώτου, για τις διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζουν κατά τη χρήση του, καθώς και για την τακτική συντήρησή του. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονίζεται ότι το εφεδρικό αλεξίπτωτο αποτελεί το μόνο σωστικό μέσο για το αλεξίπτωτο πλαγιάς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-05γ -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-05β
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-05β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 05 H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία μέσω της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς να φροντίσει ώστε να ενημερωθούν:
Β. Οι χειριστές, για τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν τα εφεδρικά αλεξίπτωτα, ώστε αυτά να τους παρέχουν τα προβλεπόμενα επίπεδα προστασίας και ασφάλειας, βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-05β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-05α
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-05α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 05 H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία μέσω της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς να φροντίσει ώστε να ενημερωθούν:
Α. Οι χειριστές για το αυξημένο επίπεδο ικανοτήτων και εμπειρίας που απαιτούνται στη χρήση αγωνιστικών, μη πιστοποιημένων Ιπτάμενων Αεραθλητικών Συσκευών και ότι απαγορεύεται η χρήση αυτών σε χειριστές, που δεν κατέχουν την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-05α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2012

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΕΛΑΟ με την απάντησή της (έγγραφο ΕΛΑΟ/100/04.07.2018) αποδέχεται τη σύσταση της ΕΔΑΑΠ και έχει θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή Αεραθλήματος για τις συστάσεις ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-04β
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-04β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 04 Η εταιρεία να εξασφαλίσει :
β. την άμεση αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που πιθανόν να παρουσιάσει ο εξοπλισμός της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-04β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-04α
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-04α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 04: Η εταιρεία να εξασφαλίσει :
α. την απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαδικασιών που θεσπίζει
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-04α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 03: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα έγραφα που κατατίθενται στα Γραφεία Αερολιμενικού Ελέγχου των αεροδρομίων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο Υ.Π.Α. με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/7051/2118 της 13/3/2015 (ΕΔΑΑΠ 454/17/3/2015), το οποίο απευθύνεται σε όλους τους αερολιμένες και δίνει οδηγίες ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων προ πτήσης.
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-02β
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-02β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 02β : Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει ώστε όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς εκπαίδευσης χειριστών στα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Εκπαίδευσής τους:
β. Να αναφέρουν ότι ο προγραμματισμός των τοπικών πτήσεων “Μόνος” θα γίνεται σε χρονικά διάστημα όπου η κυκλοφορία στην Ζώνη Κυκλοφορίας του Αεροδρομίου δεν θα είναι αυξημένη.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-02β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Β/4961 της 7/5/2012 προς όλους τους εξουσιοδοτημένους φορείς εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-02α
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-02α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 02α : Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει ώστε όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς εκπαίδευσης χειριστών στα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Εκπαίδευσής τους:
α. Να προσδιορίζουν επακριβώς την θέση για άμεση επαφή (οπτική και R/T) και τον τρόπο παρέμβασης του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο χειριστή, στις τοπικές πτήσεις “Μόνος”.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-02α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Β/4961 της 7/5/2012 προς όλους τους εξουσιοδοτημένους φορείς εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 01: Η ΥΠΑ να εξετάσει την αναθεώρηση του εν ισχύ κανονισμού Αιωροπτερισμού και Αλεξίπτωτου Πλαγιάς ώστε να θεσμοθετηθούν όλα εκείνα τα μέτρα που θα προσδιορίζουν και θα ελέγχουν τις διαδικασίες εκπαίδευσης και σωστής οργάνωσης των φορέων/αεραθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται με το αλεξίπτωτο πλαγιάς, την εκπαίδευση, την έκδοση αδειών, την συντήρηση των μέσων, την καταγραφή και οργάνωση των χώρων άσκησης των πτητικών δραστηριοτήτων καθώς και την αποφυγή των ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων γενικότερα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 01/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - Μερικά Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/03.10.2018] απαντά ότι είναι στη διαδικασία τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου για αλεξίπτωτα πλαγιάς και Αιωροπτερισμό [Η ΕΔΑΑΠ με το έγγραφό της ΕΔΑΑΠ/4119/26.11.2018 αξιολογεί την απάντηση ως "Μερικά Επαρκής" μέχρι την έκδοση του εν λόγω κανονισμού]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER