Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-02α
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-02α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 02α : Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει ώστε όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς εκπαίδευσης χειριστών στα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Εκπαίδευσής τους:
α. Να προσδιορίζουν επακριβώς την θέση για άμεση επαφή (οπτική και R/T) και τον τρόπο παρέμβασης του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόμενο χειριστή, στις τοπικές πτήσεις “Μόνος”.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-02α -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Β/4961 της 7/5/2012 προς όλους τους εξουσιοδοτημένους φορείς εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER