Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-02β
Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-02β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 02β : Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μεριμνήσει ώστε όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς εκπαίδευσης χειριστών στα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Εκπαίδευσής τους:
β. Να αναφέρουν ότι ο προγραμματισμός των τοπικών πτήσεων “Μόνος” θα γίνεται σε χρονικά διάστημα όπου η κυκλοφορία στην Ζώνη Κυκλοφορίας του Αεροδρομίου δεν θα είναι αυξημένη.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-02β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 03/04/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2012

Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Έγγραφο ΥΠΑ/Δ2/Β/4961 της 7/5/2012 προς όλους τους εξουσιοδοτημένους φορείς εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256