Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2012-04β
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2012-04β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: 2012 – 04 Η εταιρεία να εξασφαλίσει :
β. την άμεση αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που πιθανόν να παρουσιάσει ο εξοπλισμός της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2012-04β -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2012
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 04/2012

Αποδέκτης: Η εταιρεία ανεφοδιασμού των α/φων με καύσιμα.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: