Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στους ειδικούς όρους της άδειας τεχνικής εκμετάλλευσης αεροσκαφών εναερίων εφαρμογών που εκδίδει, όπου λόγω του έργου χρησιμοποιούνται προσωρινά πεδία προσγείωσης ελικοπτέρων, να συμπεριλάβει την υποχρέωση του εκμεταλλευόμενου για τοποθέτηση σήμανσης εντοπισμού των καλωδίων που βρίσκονται στην γειτνίαση τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/03/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2015
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απάντησε με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/25775/7969/18.10.2018] ότι : Όσον αφορά τη σύσταση 2015-02 από τις 21/4/2017 εφαρμόζεται ο κανονισμός (Ε.Ε.) 379/2014 ο οποίος καλύπτει τα θέματα του τομέα εναερίων εργασιών και αναφέρει ειδικές απαιτήσεις για τον χειριστή, το επιβαίνων προσωπικό και το χρησιμοποιούμενο μέσο. Επίσης η ΥΠΑ έκανε επισήμανε προς τις εταιρίες εναέριων εργασιών ότι υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια τοπική ΔΕΗ για να προβεί στη σήμανση καλωδίων πριν χρησιμοποιήσουν προσωρινό πεδίο προσγείωσης. Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση ως: ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΤΗ με το έγγραφο ΕΔΑΑΠ//3910/12.11.2018]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER