Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/05/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2015
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/05/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, οι Επιτροπές Αιωροπτέρου και Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, και τα κατά τόπους Αεραθλητικά Σωματεία :
α. να εκπονήσουν πρόγραμμα ενημέρωσης των αεραθλητών για τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και για τους κινδύνους που εμπεριέχει η δραστηριότητά τους στους ιδίους αλλά και σε όλη την αεροπορική κοινότητα,
β. να φροντίσουν για την έκδοση σχετικής άδειας για τους χώρους απογείωσης ή/και δραστηριότητες που βρίσκονται εντός της ακτίνας των 10 nm από τα σημεία αναφοράς αεροδρομίων.
γ. να εξετάσουν τρόπους ενημέρωσης των αεραθλητών Ιπτάμενων Αεραθλητικών Συσκευών τόσο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και μετά την ολοκλήρωσή της για τον προληπτικό έλεγχο πριν την πτήση της σωστής χρήσης του εξοπλισμού κάνοντας χρήση ‘checklist’. Επίσης να γίνεται ειδική αναφορά στην περίπτωση χρήσης νέου εξοπλισμού και στην εξοικείωση με αυτόν.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/05/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2015
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER