Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2015-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Αποδέκτης: ΕΛΑΟ
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2015

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2015-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2015

Αποδέκτης: ΕΛΑΟ
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας να ενημερώσει τους αεραθλητές χειριστές αλεξιπτώτου πλαγιάς για τα ακόλουθα :
• το αυξημένο επίπεδο προσοχής και χειρισμών που απαιτούν οι πτήσεις με έντονη θερμική δραστηριότατα,
• τις διαδικασίες που απαιτείται να γίνονται όταν σημειώνονται εμπλοκές στα σχοινάκια του αλεξιπτώτου, και
• την σπουδαιότητα του ενδελεχούς προ-πτήσης ελέγχου της πτητικής συσκευής σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή της.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2015-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 24/12/2015
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 05/2015

Αποδέκτης: ΕΛΑΟ
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: