Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων είναι ο επίσημος Eλληνικός φορέας διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.  Εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών.  Εκτελεί διερευνήσεις και εκδίδει πορίσματα, σύμφωνα με το Παράρτημα 13 (Annex 13)  της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, τον Κανονισμό της  Ευρωπαϊκής Ένωσης : 996/2010, και το ν. 2912/01.

Η ΕΔΑΑΠ συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη.  Ο Πρόεδρος είναι Kρατικός λειτουργός αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων όπως και τα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου 2912/01 η οποία περιγράφεται στο Νόμο 4313/2014.  Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής λειτουργεί Μονάδα Μελέτης και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Η Μονάδα είναι οργανωμένη σε επίπεδο Διεύθυνσης και διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Προϊστάμενό της.  Η Μονάδα στελεχώνεται από μόνιμους διερευνητές με εμπειρία σε διάφορα θέματα της πολιτικής αεροπορίας.

Η οργάνωση και ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής και της Μονάδας καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 59 του 2004.

H Eπιτροπή στεγάζεται στον 4ο όροφο κτιρίου στην οδό Βυτίνης 14-18 - Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΕΔΑΑΠ είναι μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Διερευνητών Αεροπορικής Ασφάλειας (ISASI – Ιnternational Society of Air Safety Investigators) και του διεθνούς Ιδρύματος για την Ασφάλεια των Πτήσεων (FSF – Flight Safety Foundation).

organogramma

Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER