ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ της ΕΔΑΑΠ

Press-Releases

paperplane blue 64  Δελτίο Τύπου της 08-6-2018     ( 3η Περιφερειακή συνάντηση ΕΔΑΑΠ και της ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας στη Λάρισσα )

paperplane blue 64  Δελτίο Τύπου της 02-4-2018      7η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 12-12-2017     ( 3η συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας )

paperplane blue 64  Δελτίο Τύπου της 22-11-2017  6η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 03-7-2017     ( 2η Περιφερειακή συνάντηση ΕΔΑΑΠ και της ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας στη Θεσαλλονίκη )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 07-4-2017     ( 5η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 17-1-2017     ( 2η συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 05-12-2016    ( 4η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 08-4-2016     3η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπoρικών εταιριών )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 11-01-2016    (Συνάντηση της ΕΔΑΑΠ με τους Φορείς Γενικής Αεροπορίας Δυτικής Ελλάδας στην Ιερά Πόλη  Μεσολογγίου )

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 01-12-2015    (Ολοκλήρωση Σεμιναρίου «Reachout Workshop on Aircraft Accident Investigation & Safety Management Systems»)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 17-11-2015  (Διοργάνωση Σεμιναρίου «Reachout Workshop on Aircraft Accident Investigation & Safety Management Systems»)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 20-10-2015  (συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με φορείς της Γενικής Αεροπορίας)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 15-6-2015 (συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με σωματεία/εκπαιδευτές/αεραθλητές υπερελαφρών)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 30-04-2015 (2η συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπ. εταιριών)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 20-2-2015 (συνάντηση της ΕΔΑΑΠ-ΕΛΑΟ με σωματεία/εκπαιδευτές/αεραθλητές αλεξιπτώτου πλαγιάς)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 21-11-2014  (συνάντηση ΕΔΑΑΠ με Flight Safety Managers Ελληνικών αεροπ. εταιριών)

paperplane blue 64 Δελτίο Τύπου της 11-3-2014   (εξαφάνιση αεροσκάφους Μαλαισιανών Αερογραμμών)