Γενικά

Πόρισμα :

Αρ. 07/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ - Συνέβη: 15/05/2004
Δείτε το αρχείο (pdf): Download_button Γλώσσα: Ελληνική (Greek)
Τοποθεσία: ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λεπτομέρειες

Πόρισμα :

Αρ. 07/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Συνέβη: 15/05/2004
ΕΔΑΑΠ
Εκμεταλευόμενος: ΙΔΙΩΤΗΣ
Iδιοκτήτης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Κατασκευαστής: EURO FLY – FIRE FOX
ΕΙΔΟΣ: ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Χώρα Κατασκευής:
Μοντέλο: ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Εθνικότητα: Ελληνική
Νηολόγιο:
Τοποθεσία: ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία & ώρα: 15/05/2004 & 11:20h time
Περίληψη

Πόρισμα :

Αρ. 07/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Συνέβη: 15/05/2004
ΕΔΑΑΠ
Περίληψη: Το ατύχημα συνέβη περίπου την 11:20 h της 15-05-04 κατά τη διάρκεια
προσπάθειας πραγματοποίησης αναγκαστικής προσγείωσης της Υπερελαφράς
Πτητικής Μηχανής (ΥΠΜ) σε μη ελεγχόμενο και εγκεκριμένο χώρο.
Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους,
λανθασμένων χειρισμών και απειρίας του χειριστού, δεν κατέστη δυνατή η ομαλή
προσγείωση της ΥΠΜ με αποτέλεσμα, καταρχάς την πρόσκρουση και αναδίπλωση
του ριναίου σκέλους της και στη συνέχεια την ανατροπή της.
Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ), η οποία
ενημερώθηκε την ίδια ημέρα, εξέδωσε την με αρ. πρωτ. ΕΔΑΑΠ/555/17-05-04
απόφαση του Προέδρου της, ορίζοντας ως Ομάδα Διερεύνησης του ατυχήματος τους
Νικόλαο Πουλιέζο, Διερευνητή, ως επικεφαλής και μέλη τους : Χρίστο Μπίστα,
Χειριστή και Μηχανικό α/φων και Ιωάννη Μάρκου, Ιατρό.
Συστάσεις Ασφαλείας

Πόρισμα :

Αρ. 07/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Συνέβη: 15/05/2004
ΕΔΑΑΠ
Συστάσεις Ασφαλείας:
(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)
Φωτογραφίες
Για μελλοντική χρήση