Γενικά

Πόρισμα :

Αρ. 08/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ - Συνέβη: 30/09/2001
Δείτε το αρχείο (pdf): Download_button Γλώσσα: Ελληνική (Greek)
Τοποθεσία: ΣΑΜΙΚΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Λεπτομέρειες

Πόρισμα :

Αρ. 08/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Συνέβη: 30/09/2001
ΕΔΑΑΠ
Εκμεταλευόμενος: ΙΔΙΩΤΗΣ
Iδιοκτήτης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Κατασκευαστής: ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΔΟΣ: ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Χώρα Κατασκευής:
Μοντέλο: ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Νηολόγιο:
Τοποθεσία: ΣΑΜΙΚΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία & ώρα: 30/09/2001 & 19:25h time
Περίληψη

Πόρισμα :

Αρ. 08/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Συνέβη: 30/09/2001
ΕΔΑΑΠ
Περίληψη: Την 30.09.01, ο ιδιοκτήτης και χειριστής Υπερελαφράς Πτητικής Μηχανής –
τρίκυκλου μηχανοκίνητου αιωροπτέρου (TRIKE) δύο θέσεων, μαζί με
εκπαιδευόμενη στον χειρισμό της συγκεκριμένης ΥΠΜ εκτελούσαν εκπαιδευτικές
πτήσεις. Περί ώρα 19:20 απογειώθηκαν από χώρο στην περιοχή πρώην λίμνης
Αγουλινίτσας, Σαμικού, Νομού Ηλείας και μετά από πτήση πέντε λεπτών κατέπεσαν
σε αγρό που απέχει περίπου 700 m από τον χώρο απογείωσης(α/γ) με αποτέλεσμα
τον θανάσιμο τραυματισμό αμφοτέρων.
Με τις υπ. αριθμ. ΕΔΑΑΠ/341/22.03.05 και ΕΔΑΑΠ/548/09.05.05 αποφάσεις
του Προέδρου της ΕΔΑΑΠ ορίστηκε ομάδα διερεύνησης με Επικεφαλής τον Νικόλαο
Σ. Πουλιέζο, διερευνητή και μέλη τους Βασίλη Κουκόπουλο, χειριστή α/φων,
Δημοσθένη Βουδούρη, μηχανικό αεροσκαφών και Ιωάννη Μάρκου, ιατρό με εντολή,
την παραλαβή του φακέλου διερεύνησης από τον κ. Ηλία Ηλιάδη, Αεροναυπηγό της
ΥΠΑ, ο οποίος με την ΥΠΑ/Δ2/Ε/5841/01.10.01 είχε ορισθεί ως υπεύθυνος
διερευνητής και την σύνταξη σχεδίου πορίσματος διερεύνησης.
Συστάσεις Ασφαλείας

Πόρισμα :

Αρ. 08/2005 ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Συνέβη: 30/09/2001
ΕΔΑΑΠ
Συστάσεις Ασφαλείας:
(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)
Φωτογραφίες
Για μελλοντική χρήση