Γενικά

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014 -- Αποδέκτης:Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: Να ενημερωθούν μέσω της ΕΛΑΟ και των Αερολεσχών μελών της όλοι οι χειριστές για το αυξημένο επίπεδο ικανοτήτων και εμπειρίας που απαιτούν οι πτήσεις υπό συνθήκες δυνατού ανέμου.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/05/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 02/2014

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: H Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία απαντά με έγγραφό της [ΕΛΑΟ/144/2014] ότι τονίζει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των συμβάντων η ΕΔΑΑΠ διερευνά [Αλεξίπτωτα πλαγιάς] , αφορούν περιστατικά που έχουν συμβεί από άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την ΕΛΑΟ, τα σωματεία της ή τις Σχολές που λειτουργούν με την εποπτεία των σωματείων. Από την στιγμή λοιπόν που η ενασχόληση με πτήση αεραθλητικών συσκευών δεν γίνεται αποκλειστικά μέσω των σωματείων της ΕΛΑΟ, και ούτε η ΕΛΑΟ ή τα σωματεία έχουν δυνατότητα ελέγχου όλων των πτήσεων που γίνονται στον ελληνικό εναέριο χώρο, οι ενέργειες που είναι δυνατόν να κάνουμε [ΕΛΑΟ] περιορίζονται μόνο στα μέλη ή αθλητές των σωματείων της ΕΛΑΟ. Το υπάρχον νομικό καθεστώς είναι περιοριστικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό με τον Κανονισμό Paramotor τον οποίο εκδώσαμε [ΕΛΑΟ] σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί. Το σχέδιο του εν λόγω κανονισμού έχει κατατεθεί και -στην ΥΠΑ εδώ και δύο χρόνια προς επεξεργασία και παρατηρήσεις, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει [ΕΛΑΟ] παρά μόνο επιστολές ότι παρατύπως προχωρήσαμε στην έκδοση του και παράλληλα απαγόρευση οποιαδήποτε αεραθλητικής δραστηριότητας για το συγκεκριμένο αεράθλημα. [ Η Απάντηση θα αξιολοξηθεί από την ΕΔΑΑΠ σύντομα]