Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2014-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2014-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία και ειδικότερα οι Επιτροπές Αιωροπτεριμού και Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, στα πλαίσια των δυνατοτήτων ελέγχων που τους δίνει ο Κανονισμός Αιωροπτέρων και Αλεξιπτώτων Πλαγιάς, να εκπονήσουν πρόγραμμα ενημέρωσης των αεραθλητών, που δραστηριοποιούνται από χώρους απογείωσης που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού, για τους κινδύνους που εμπεριέχει η δραστηριότητά τους αυτή στους ιδίους αλλά και σε όλη της αεροπορική κοινότητα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2014-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 18/06/2014
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2014 

Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (Ε.Λ.Α.Ο.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER