Συστάσεις 2017

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ενημερώσει τις Αερολέσχες οι οποίες διαθέτουν τα α/φη τους σε μέλη τους με μικρή πτητική εμπειρία, τα οποία θέλουν να εκτελέσουν μόνα τους προσγειω-απογειώσεις σε αεροδρόμια που δέχονται μεγάλη κυκλοφορία, να επιλέγουν χρονικά διαστήματα που η κυκλοφορία είναι μικρή.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/31.10.2018] ότι έχει κάνει ενέργειες για ενημέρωση των αεραθλητικών σωματείων σχετικά με ότι ζητά η σύσταση ασφαλείας 2017-07 . Η ΕΔΑΑΠ με έγγραφό της [ΕΔΑΑΠ/2057/06.06.2019] αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2017-07 ως «Επαρκής» και την κατάσταση της σύστασης ως «κλειστή».
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την δυνατότητα οι λιγότερο έμπειροι χειριστές, με συνολική πτητική εμπειρία κάτω των εκατό (100) ωρών, να πετάνε με εκπαιδευτή τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο στον κύκλο του αεροδρομίου, με σκοπό την ανανέωση των γνώσεων τους στις διαδικασίες προσέγγισης, κλιμάκωσης και προσγείωσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα EK1178/2011(όπως έχει τροποποιηθεί), οι κάτοχοι αδείας χειριστή αεροσκαφών με την ικανότητα κυβερνήτη, ασχέτως της εμπειρίας τους, προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα του κυβερνήτη απαιτείται, στα πλαίσια της πρόσφατης πείρας (90 μέρες), να έχουν εκτελέσει έναν ελάχιστο αριθμό προσγειώσεων (μέρα η νύχτα). Εφόσον αυτή η προϋπόθεση δεν ικανοποιείται ο χειριστής θα πρέπει να πετάξει με εκπαιδευτή, με σκοπό την εκτέλεση των απαιτούμενων προσγειώσεων και κατά επέκταση την επαναδιάθεση του χειριστή στα καθήκοντα του κυβερνήτη. Οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί μνημονεύουν την ανωτέρω απαίτηση στα σχετικά εγχειρίδια τους και επιπρόσθετα θέτουν ακόμα ποιο περιοριστικούς όρους.
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2017-06 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει τις περιπτώσεις των αεροδρομίων όπου εμφανίζεται το φαινόμενο της θαλάσσιας αύρας και το οποίο δύναται να επηρεάσει τις προσγειώσεις ή απογειώσεις των α/φων. Τις περιπτώσεις αυτές να τις δημοσιεύσει στο AIP Greece.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ανεμολέσχη Αθηνών να θεσπίσει διαδικασίες για τον έλεγχο των απαιτήσεων συντήρησης των ανεμοπτέρων της από προσωπικό που να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Ανεμολέσχη Αθηνών [ΑΝΛΑ] απαντά [έγγραφο ΑΝΛΑ/23/08.10.2018] στη σύσταση ασφάλειας 2017-04 ότι: τα ανεμόπτερα που παρέχουν εκπαίδευση στα μέλη της Λέσχης βρίσκονται σε περιβάλλoν συνεχούς αξιοπλοΐας και παρακολουθούνται σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα μονοθέσια ανεμόπτερα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αεραθλητικούς σκοπούς, έχουν εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης από την ΥΠΑ Δ/2 και οι εμπλεκόμενοι τεχνικοί συντήρησης έχουν τις προβλεπόμενες άδειες και ικανότητες. [ Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση στη Σύσταση Ασφάλειας 2017-04 ως : Κλειστή – Επαρκής Απάντηση στις 31/12/2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ανεμολέσχη Αθηνών να επιστήσει στα μέλη της την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών πτήσης και να φροντίσει για την συνεχή ενημέρωσή τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Ανεμολέσχη Αθηνών [ΑΝΛΑ] με έγγραφό της [ΑΝΛΑ/23/08.10.2018] απαντά ότι σχετικά με την σύσταση ασφαλείας 2017-03 ότι:
1. Έχει καταρτιστεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας (το οποίο και επισυνάπτεται) όπου καταγράφεται τηρείται και βελτιώνεται κάθε σχετική ενέργεια.
2. Ενημερώνει ότι οι εκπαιδευτές, οι χειριστές και τα μέλη της λέσχης ενημερώθηκαν από την ΕΔΑΑΠ σχετικά με τα συμπεράσματα του εν λόγο ατυχήματος σε παρουσίαση που έγινε στα γραφεία της ΑΝΛΑ στις 11/4/2018.
3. Πληροφορεί ότι τα μέλη της ενημερώνονται συνεχώς από τα μέλη του Δ.Σ. [ΑΝΛΑ] για θέματα τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών πτήσης, πριν από την εκκίνηση των πτήσεων κάθε ημέρας, σε κάθε εκπαιδευτικό συμβούλιο και στα συμβούλια Δ.Σ για σχετικές αλλαγές (π.χ. νέες διαταγές πτήσεων αεροδρομίου Δεκέλειας, παρουσιάσεις σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων και τις τεχνικές ανεμοπορίας κ.α).
Η Ανεμολέσχη Αθηνών επισυνάπτει σχετική τεκμηρίωση.
[Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση στη Σύσταση Ασφάλειας 2017-03 ως : Κλειστή – Επαρκής Απάντηση στις 31/12/2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την ανωτέρω διερεύνηση προκύπτει ότι η διακίνηση καυσίμου εντός του αεροδρομίου κάποιες φορές γίνεται από μη αδειοδοτημένους μεταφορείς, χρησιμοποιώντας μη πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα αυτά τα δοχεία αποθηκεύονται σε μη κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος χρήσης ακατάλληλου καυσίμου στα α/φη καθώς και κίνδυνος έκρηξης. Επίσης ο ανεφοδιασμός κάποιων αεροσκαφών πραγματοποιείται δια της βαρύτητας και όχι μέσω ειδικής διάταξης σωλήνα και ακροφυσίου κατάλληλα γειωμένων κι έτσι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2017-02: Η ΥΠΑ να ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους, φορείς και ιδιοκτήτες α/φων Γενικής Αεροπορίας για τις απαιτήσεις του κανονισμού ανεφοδιασμού και για την πιστή εφαρμογή του.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ αποδέχθηκε τις Συστάσεις Ασφάλειας 2017-01 και 2017-02 ενημερώνοντας την ΕΔΑΑΠ σχετικά [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018], κοινοποιώντας τις σχετικές ενέργειές της [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Γ/23101/6674/28.09.2018] προς την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιοκτητών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας για τις απαιτήσεις του κανονισμού ανεφοδιασμού και για την διασφάλιση της πιστής εφαρμογής του. Η Fraport, σε συνέχεια των ενεργειών της ΥΠΑ ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ ότι εξέδωσε δική της σχετική Σύσταση Ασφάλειας [SIB 013] για τα αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται στην Ελλάδα, την οποία κοινοποίησε στην ΕΔΑΑΠ. [ Η ΕΔΑΑΠ Αξιολόγησε ως Επαρκής – Κλειστή τη σύσταση 2017-01 και 2017-02 με το έγγραφό της : ΕΔΑΑΠ/3599/18.10.2018]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την ανωτέρω διερεύνηση προκύπτει ότι η διακίνηση καυσίμου εντός του αεροδρομίου κάποιες φορές γίνεται από μη αδειοδοτημένους μεταφορείς, χρησιμοποιώντας μη πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα αυτά τα δοχεία αποθηκεύονται σε μη κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος χρήσης ακατάλληλου καυσίμου στα α/φη καθώς και κίνδυνος έκρηξης. Επίσης ο ανεφοδιασμός κάποιων αεροσκαφών πραγματοποιείται δια της βαρύτητας και όχι μέσω ειδικής διάταξης σωλήνα και ακροφυσίου κατάλληλα γειωμένων κι έτσι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2017-01: Η ΥΠΑ όπως μεριμνήσει να βρεθούν τρόποι ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ αποδέχθηκε τις Συστάσεις Ασφάλειας 2017-01 και 2017-02 ενημερώνοντας την ΕΔΑΑΠ σχετικά [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018], κοινοποιώντας τις σχετικές ενέργειές της [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Γ/23101/6674/28.09.2018] προς την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιοκτητών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας για τις απαιτήσεις του κανονισμού ανεφοδιασμού και για την διασφάλιση της πιστής εφαρμογής του. Η Fraport, σε συνέχεια των ενεργειών της ΥΠΑ ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ ότι εξέδωσε δική της σχετική Σύσταση Ασφάλειας [SIB 013] για τα αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται στην Ελλάδα, την οποία κοινοποίησε στην ΕΔΑΑΠ. [ Η ΕΔΑΑΠ Αξιολόγησε ως Επαρκής – Κλειστή τη σύσταση 2017-01 και 2017-02 με το έγγραφό της : ΕΔΑΑΠ/3599/18.10.2018]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER