Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά την ανωτέρω διερεύνηση προκύπτει ότι η διακίνηση καυσίμου εντός του αεροδρομίου κάποιες φορές γίνεται από μη αδειοδοτημένους μεταφορείς, χρησιμοποιώντας μη πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα αυτά τα δοχεία αποθηκεύονται σε μη κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος χρήσης ακατάλληλου καυσίμου στα α/φη καθώς και κίνδυνος έκρηξης. Επίσης ο ανεφοδιασμός κάποιων αεροσκαφών πραγματοποιείται δια της βαρύτητας και όχι μέσω ειδικής διάταξης σωλήνα και ακροφυσίου κατάλληλα γειωμένων κι έτσι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2017-01: Η ΥΠΑ όπως μεριμνήσει να βρεθούν τρόποι ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/09/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε01/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής απάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ αποδέχθηκε τις Συστάσεις Ασφάλειας 2017-01 και 2017-02 ενημερώνοντας την ΕΔΑΑΠ σχετικά [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Α/23103/6675/28.09.2018], κοινοποιώντας τις σχετικές ενέργειές της [έγγραφο ΥΠΑ/Δ3/Γ/23101/6674/28.09.2018] προς την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιοκτητών αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας για τις απαιτήσεις του κανονισμού ανεφοδιασμού και για την διασφάλιση της πιστής εφαρμογής του. Η Fraport, σε συνέχεια των ενεργειών της ΥΠΑ ενημέρωσε την ΕΔΑΑΠ ότι εξέδωσε δική της σχετική Σύσταση Ασφάλειας [SIB 013] για τα αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται στην Ελλάδα, την οποία κοινοποίησε στην ΕΔΑΑΠ. [ Η ΕΔΑΑΠ Αξιολόγησε ως Επαρκής – Κλειστή τη σύσταση 2017-01 και 2017-02 με το έγγραφό της : ΕΔΑΑΠ/3599/18.10.2018]