Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: Η Ανεμολέσχη Αθηνών να θεσπίσει διαδικασίες για τον έλεγχο των απαιτήσεων συντήρησης των ανεμοπτέρων της από προσωπικό που να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση:

link_64Πόρισμα 03/2017

Αποδέκτης: Ανεμολέσχη Αθηνών
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η Ανεμολέσχη Αθηνών [ΑΝΛΑ] απαντά [έγγραφο ΑΝΛΑ/23/08.10.2018] στη σύσταση ασφάλειας 2017-04 ότι: τα ανεμόπτερα που παρέχουν εκπαίδευση στα μέλη της Λέσχης βρίσκονται σε περιβάλλoν συνεχούς αξιοπλοΐας και παρακολουθούνται σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα μονοθέσια ανεμόπτερα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αεραθλητικούς σκοπούς, έχουν εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης από την ΥΠΑ Δ/2 και οι εμπλεκόμενοι τεχνικοί συντήρησης έχουν τις προβλεπόμενες άδειες και ικανότητες. [ Η ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την απάντηση στη Σύσταση Ασφάλειας 2017-04 ως : Κλειστή – Επαρκής Απάντηση στις 31/12/2018]