Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να εξετάσει την δυνατότητα οι λιγότερο έμπειροι χειριστές, με συνολική πτητική εμπειρία κάτω των εκατό (100) ωρών, να πετάνε με εκπαιδευτή τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο στον κύκλο του αεροδρομίου, με σκοπό την ανανέωση των γνώσεων τους στις διαδικασίες προσέγγισης, κλιμάκωσης και προσγείωσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: H ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/22173/18.06.2019] ότι:
Σύμφωνα με τον ισχύοντα EK1178/2011(όπως έχει τροποποιηθεί), οι κάτοχοι αδείας χειριστή αεροσκαφών με την ικανότητα κυβερνήτη, ασχέτως της εμπειρίας τους, προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα του κυβερνήτη απαιτείται, στα πλαίσια της πρόσφατης πείρας (90 μέρες), να έχουν εκτελέσει έναν ελάχιστο αριθμό προσγειώσεων (μέρα η νύχτα). Εφόσον αυτή η προϋπόθεση δεν ικανοποιείται ο χειριστής θα πρέπει να πετάξει με εκπαιδευτή, με σκοπό την εκτέλεση των απαιτούμενων προσγειώσεων και κατά επέκταση την επαναδιάθεση του χειριστή στα καθήκοντα του κυβερνήτη. Οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί μνημονεύουν την ανωτέρω απαίτηση στα σχετικά εγχειρίδια τους και επιπρόσθετα θέτουν ακόμα ποιο περιοριστικούς όρους.
H ΕΔΑΑΠ αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2017-06 ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης σε «Κλειστή» στις 01/8/2019 [έγγραφο ΕΔΑΑΠ/2763/01.08.2019].