Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2017-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ενημερώσει τις Αερολέσχες οι οποίες διαθέτουν τα α/φη τους σε μέλη τους με μικρή πτητική εμπειρία, τα οποία θέλουν να εκτελέσουν μόνα τους προσγειω-απογειώσεις σε αεροδρόμια που δέχονται μεγάλη κυκλοφορία, να επιλέγουν χρονικά διαστήματα που η κυκλοφορία είναι μικρή.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2017-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2017
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε02/2017
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με έγγραφό της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/27860/8129/31.10.2018] ότι έχει κάνει ενέργειες για ενημέρωση των αεραθλητικών σωματείων σχετικά με ότι ζητά η σύσταση ασφαλείας 2017-07 . Η ΕΔΑΑΠ με έγγραφό της [ΕΔΑΑΠ/2057/06.06.2019] αξιολόγησε την ανταπόκριση στη σύσταση 2017-07 ως «Επαρκής» και την κατάσταση της σύστασης ως «κλειστή».