Συστάσεις 2019

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο χειριστής του α/φους κατά τη φάση της προσγείωσης δεν αναγνώρισε εγκαίρως ότι ο συνδυασμός της στάσης του α/φους, της χαμηλής του ταχύτητας και της απόκλισης των πηδαλίων όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν θα έθεταν το α/φος σε κατάσταση απώλειας ελέγχου κατά την πτήση.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-02: Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η επανεξέταση της εκπαιδευτικής ύλης για την απόκτηση πτυχίου χειριστού υπερελαφρών α/φων με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών στην έγκαιρη αναγνώριση και αποφυγή συνθηκών πτήσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα α/φη σε κατάσταση απώλειας ελέγχου κατά την πτήση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με επιστολή της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/29176/26.07.2019] ότι αποδέχεται τη σύσταση 2019-02 και πρόκειται να προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Θα οργανώσει μέσω της διεύθυνσης Δ2/Δ σεμινάριο εκπαιδευτών για ανάλυση και συζήτηση του συγκεκριμένου και άλλων ατυχημάτων.

2. Στην εκπαιδευτική ύλη των σχολών των ΥΠΑΜ θα προστεθεί ξεχωριστό κεφάλαιο που θα αφορά στη αύξηση της STALLING SPEED με την αύξηση της BANK ANGLE.

3. Θα εκδοθεί τεχνική οδηγία ώστε όλοι οι χειριστές ΥΠΑΜ να περνάνε κάθε χρόνο υποχρεωτική 1 ώρα πρακτική εκπαίδευση με εξέταση που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τη σύσταση 2019-02 τα οποία κοινοποιούνται στην ΕΔΑΑΠ.

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2019-02 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3366/17.09.2019].
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Αποδέκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι το βάρος του α/φους κατά την απογείωσή του ήταν μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης των 472.5 kg. Το ωφέλιμο βάρος του α/φους ήταν 149 kg, το οποίο μπορεί εύκολα να το υπερβεί ο χρήστης του α/φους. Ο κατασκευαστής του α/φους, δεδομένου ότι δεν τηρείται πάντα από τους χρήστες των α/φων το όριο του μέγιστου βάρους απογείωσης των 472.5 kg, προχώρησε στην αναθεώρηση της τιμής της ταχύτητας του α/φους κατά στο βασικό σκέλος της προσέγγισης. Κατά τη σχεδίαση των α/φων της κατηγορίας αυτής, για τον υπολογισμό μεγεθών που αφορούν τη δομή αλλά και τις επιδόσεις του α/φους, όπως μεταξύ άλλων οι τιμές των ταχυτήτων της απώλειας στήριξης και της απογείωσης, υπολογίζονται βάσει του μέγιστου βάρους απογείωσης των 450 kg ή των 472.5 kg (όταν υπάρχει στο α/φος βαλλιστικό αλεξίπτωτο) και αναγράφονται στο εγχειρίδιο του α/φους. Όταν το α/φος βρίσκεται σε πτήση με βάρος το οποίο ξεπερνά το μέγιστο βάρος απογείωσης, τότε οι ανωτέρω ταχύτητες δεν ισχύουν όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο του α/φους αλλά διαφοροποιούνται και έχουν μεγαλύτερες τιμές. Το γεγονός αυτό μπορεί εύκολα να οδηγήσει το α/φος σε κατάσταση απώλειας στήριξης στη κρίσιμη φάση τόσο της απογείωσης αλλά και της προσγείωσης με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου στη πτήση.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-01: Προτείνεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει το μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOM) για τα α/φη της κατηγορίας αυτής.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256