Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο χειριστής του α/φους κατά τη φάση της προσγείωσης δεν αναγνώρισε εγκαίρως ότι ο συνδυασμός της στάσης του α/φους, της χαμηλής του ταχύτητας και της απόκλισης των πηδαλίων όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν θα έθεταν το α/φος σε κατάσταση απώλειας ελέγχου κατά την πτήση.
-
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-02: Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η επανεξέταση της εκπαιδευτικής ύλης για την απόκτηση πτυχίου χειριστού υπερελαφρών α/φων με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση των μαθητών στην έγκαιρη αναγνώριση και αποφυγή συνθηκών πτήσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα α/φη σε κατάσταση απώλειας ελέγχου κατά την πτήση.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 06/06/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2019
Αποδέκτης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η ΥΠΑ απαντά με επιστολή της [ΥΠΑ/Δ2/Ε/29176/26.07.2019] ότι αποδέχεται τη σύσταση 2019-02 και πρόκειται να προβεί στις εξής ενέργειες:

1. Θα οργανώσει μέσω της διεύθυνσης Δ2/Δ σεμινάριο εκπαιδευτών για ανάλυση και συζήτηση του συγκεκριμένου και άλλων ατυχημάτων.

2. Στην εκπαιδευτική ύλη των σχολών των ΥΠΑΜ θα προστεθεί ξεχωριστό κεφάλαιο που θα αφορά στη αύξηση της STALLING SPEED με την αύξηση της BANK ANGLE.

3. Θα εκδοθεί τεχνική οδηγία ώστε όλοι οι χειριστές ΥΠΑΜ να περνάνε κάθε χρόνο υποχρεωτική 1 ώρα πρακτική εκπαίδευση με εξέταση που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τη σύσταση 2019-02 τα οποία κοινοποιούνται στην ΕΔΑΑΠ.

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2019-02 σε «Κλειστή» με την επιστολή υπ’αριθμ. ΕΔΑΑΠ/3366/17.09.2019].