Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) και Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) και Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, που είναι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες – τουρίστες, οι οποίοι στο πλαίσιο των διακοπών τους επισκέπτονται έναν προορισμό, για να συμμετέχουν ενεργά σε μία δραστηριότητα αθλητικής αναψυχής, στην προκειμένη περίπτωση πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς, βρίσκεται σε ανάπτυξη στην Ελλαδική Επικράτεια.

Το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν δραστηριοποιούνται στην Ελλαδική Επικράτεια, δεν καλύπτει αυτές τις νέες μορφές αθλητικού τουρισμού. Ο Κανονισμός Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς καλύπτει τις περιπτώσεις ξένων χειριστών, που σκοπεύουν να παραμείνουν στην Ελλαδική Επικράτεια για περισσότερο από 1 μήνα.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-05: Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς να εξετάσει το ενδεχόμενο επανελέγχου και αναθεώρησης του Κανονισμού Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες μορφές αθλητικού τουρισμού και να καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ξένοι επισκέπτες χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, όταν συμμετέχουν σε αυτές. Επίσης, να εξετάσουν τους τρόπους, ώστε να ενημερώνονται οι ξένοι χειριστές αλεξιπτώτων πλαγιάς, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλαδική Επικράτεια, για τα ως άνω προαπαιτούμενα.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) και Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: