Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης, εντοπίστηκε ότι, στην πινακίδα των χαρακτηριστικών του αλεξιπτώτου πλαγιάς, που είναι ραμμένη στη πτέρυγα, ο αριθμός πιστοποιητικού του ήταν λανθασμένος. Το συγκεκριμένο πρόβλημα εντοπίστηκε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης του, σε έντυπα που ανάφεραν τα πτητικά χαρακτηριστικά του καθώς και σε διαφημιστικά έντυπα της εταιρίας. Συνεπεία του προαναφερόμενου προβλήματος θα μπορούσε να είναι παρανόηση όσον αφορά τα πτητικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου αλεξιπτώτου πλαγιάς.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-06: Η κατασκευάστρια εταιρία να εξετάσει τους τρόπους ώστε να ενημερώσει την αεραθλητική κοινότητα και τους κατόχους του συγκεκριμένου μοντέλου αλεξιπτώτου πλαγιάς για το προαναφερόμενο πρόβλημα καθώς και για τις ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες που προτίθεται να κάνει.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: