Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2019-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2019-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης, διαπιστώθηκε ότι οι οδηγίες συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας του αλεξιπτώτου πλαγιάς για το συγκεκριμένο μοντέλο, που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του, οδηγούν ενδεχομένως σε παρερμηνεία, όσον αφορά το διάστημα των απαιτούμενων ωρών πτήσης για την ορθή αρχική συντήρησή του. Αυτό γιατί αναφέρονται δύο διαφορετικές τιμές ωρών πτήσης (300 h ή 2 έτη και 150 h ή 2 έτη) για την αρχική συντήρησή του.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΔΑΑΠ προτείνει:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-07: Η κατασκευάστρια εταιρία του αλεξιπτώτου πλαγιάς να εξετάσει το ενδεχόμενο επανελέγχου και αναθεώρησης του εγχειρίδιου χρήσης του εν λόγω μοντέλου, διότι εντοπίζονται λάθη και ασάφειες, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρανοήσεις, όσον αφορά την ορθή αρχική συντήρησή του. Επίσης, η κατασκευάστρια εταιρία να εξετάσει τους τρόπους ώστε να ενημερώσει όλους τους κατόχους του εν λόγω μοντέλου για τα προβλήματα και για τις πιθανές αλλαγές στο εγχειρίδιο χρήσης.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2019-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 07/11/2019
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 03/2019
Αποδέκτης: Kατασκευάστρια εταιρία U-Turn GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση: