Συστάσεις 2021

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-13
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Προώθηση ασφάλειας και πρόληψη ατυχημάτων / συμβάντων.
Οι αποσταθεροποιημένες προσεγγίσεις έχουν αναγνωριστεί ως κύριος συμβάλλων παράγοντας σοβαρών συμβάντων και ατυχημάτων κατά την προσέγγιση και προσγείωση.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-13: Συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισαγάγει αυστηρά κριτήρια σταθεροποιημένων προσεγγίσεων, σύμφωνα με την εμπειρία του μαθητευομένου χειριστή, καθώς αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου και η επανακύκλωση να είναι πάντα η εναλλακτική επιλογή.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-13 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση E04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-12
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Προώθηση ασφάλειας και πρόληψη ατυχημάτων / συμβάντων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-12: Στην έννοια της προαγωγής ασφάλειας πτήσεων και της πρόληψης ατυχημάτων, συνιστάται ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EGNATIA AVIATION να εισάγει στην εκπαίδευση εδάφους, ώρες εκπαίδευσης σχετικά με παρελθόντα περιστατικά και ατυχήματα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να αυξήσει την επίγνωση κατάστασης των μαθητευομένων χειριστών.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-12 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε04/2021
Αποδέκτης: Εκπαιδευτικό Οργανισμό EGNATIA AVIATION
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-11
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η διερεύνηση αποκάλυψε ότι το Πλήρωμα του α/φους D-AICD όφειλε να ενεργήσει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες στην αρχική προειδοποίηση του TCAS TA "TRAFIC-TRAFIC" και την εν συνεχεία εντολή TCAS RA "MAITAIN V/S" για προτεινόμενο ελιγμό και κατά την κλιμάκωση του περιστατικού που είχε σαν αποτέλεσμα την επέμβαση των δύο χειριστών στα χειριστήριά τους (DUAL SIDE STICK INPUT).

Με την επιλογή της λειτουργίας του ROSE MODE πριν την απογείωση στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD), ο εισβολέας θα απεικονιζόταν στην οθόνη στην αρχική άνοδο του α/φους πριν την δεξιά στροφή του.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-11:

α. H CONDOR FLUGDIENST GmbH να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μελών του πληρώματος πτήσης κατά την διάρκεια εκπαίδευσης σε διαδικασίες TCAS στον εξομοιωτή πτήσεων και να δώσει έμφαση στην διαδικασία ανάκτησης ελέγχου.

β. Να επανεξετάσει στην περίπτωση αναχώρησης εξ’ όψεως (VFR) και ιδιαιτέρως όταν μία στροφή μεγαλύτερη των 70° απαιτείται μετά την απογείωση, την χρήση ROSE MODE αντί της ARC MODE στην Κύρια Οθόνη Πτήσης (PFD). Ως εκ τούτου, έγκαιρη ανίχνευση άλλης κυκλοφορίας θα επιτυγχάνεται.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-11 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
 
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα CONDOR FLUGDIENST GmbH
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-10
Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ο Πύργος Ελέγχου Καβάλας (Π.Ε.A.) Καβάλας θα έπρεπε να είχε ενημερώσει το α/φος D-AICD για την παρουσία, πορεία, θέση και ύψος του ελικοπτέρου στην περιοχή ευθύνης του αεροδρομίου της Καβάλας. Επιπλέον, δεν διαβιβάστηκαν στο ελικόπτερο πληροφορίες για το QNH Καβάλας (Βαρομετρική πίεση περιοχής Καβάλας). Η Αγγλική Γλώσσα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται σε όλες τις επικοινωνίες για να έχει επίγνωση της κατάστασης όλη η κυκλοφορία, στην περιοχή Καβάλας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-10: H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) να υπενθυμίσει και εξασφαλίσει ότι όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας Αεροδρομίου Καβάλας να τηρούν αυστηρά τους Κανονισμούς Εναέριας Κυκλοφορίας, σύμφωνα πάντα με τους Εγχώριους, Διεθνείς (ICAO) και Ευρωπαϊκούς (EASA) κανονισμούς.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-10 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Έκθεση Ε02/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-09
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-09

Η πτητική εκμετάλλευση και ο Τομέας Εκπαίδευσης να:

-Επανεξετάσει και ενσωματώσει διαδικασίες και κριτήρια για την παράδοση του ελέγχου του Αεροσκάφους σε χαμηλό ύψος.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-09 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-08
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-08

Εκπαίδευση στον προσομοιωτή των παραπάνω θεμάτων [Συστάσεις 2021-06 & 2021-07] και επιπλέον:

- Εκπαίδευση στον προσομοιωτή σε συνθήκες όψεως και οργάνων (VMC και IMC) σε προσεγγίσεις μέσω καθοδήγησης οργάνων (ILS), χωρίς την χρήση αυτόματης ώθησης.
- Έμφαση στην εκφώνηση των στοιχείων του FMA σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες.
- Αποφάσεις για επανακύκλωση και ενέργειες σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-08 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-07
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-07

Ανασκόπηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (SMS)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-07 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-06
Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η Αεροπορική Εταιρεία (Orange2Fly) πρέπει να επανεξετάσει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-06

Έμφαση, κατά τη διάρκεια της αρχικής, επαναλαμβανόμενης, εκπαίδευσης εδάφους και πτήσεων, στα ακόλουθα σημεία πριν την ανάληψη υπεύθυνων καθηκόντων. Και μετά στενή παρακολούθηση μέσω του προγράμματος παρακολούθησης πτήσεων FDM των ελέγχων πτήσης και ελέγχων στον προσομοιωτή:

- CRM
- Ανθρώπινος παράγοντας
- Επικοινωνία πληρώματος σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
- Συνεργασία πληρώματος
- Ηγετικές και Διαχειρίστηκες δεξιότητες
- Η σημασία εκφώνησης του FMA σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
- Παράγοντες που συμβάλλουν στην απώλεια της επίγνωσης της κατάστασης
- Λήψη αποφάσεων
- Περιπτώσεις απώλειας στήριξης σε χαμηλό ύψος
- Αποφάσεις για επανακύκλωση και ενέργειες σύμφωνα με τις στάνταρ επιχειρησιακές διαδικασίες (SOP’s)
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-06 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 11/02/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Συνοπτική Έκθεση Ε03/2021
Αποδέκτης: Αερομεταφορέα Orange2Fly
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-05
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΥΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-05: Η εταιρεία πρέπει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος συνεργασίας πληρώματος CRM.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-05 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
 
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-05 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/6/2021.

[Operator’s Response]: «Η εκπαίδευση CRM παρέχεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο εγκεκριμένο εγχειρίδιο Part-D και η εταιρεία μας επιθεωρείται τακτικά από την τουρκική DGCA [Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας] κάθε χρόνο. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική διαδικασία του OM [OPERATIONS MANUAL] Part-D στο συνημμένο του παρόντος e-mail.» [Τα συνημμένα στην απάντηση εγχειρίδια δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17-6-2021 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-05 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-04
Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση SR_CLOSED
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-04: Η εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει την επιχειρησιακή-εμπορική εκμετάλλευση του αεροδρομίου Μυκόνου (LGMK), οφείλει να παράσχει ειδική εκπαίδευση στα πληρώματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες (μορφολογία εδάφους-καιρικά φαινόμενα) του αεροδρομίου, όπως αυτά αναφέρονται στο AIP-Greece.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-04 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 14/01/2021
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 02/2021
Αποδέκτης: Προς την εταιρεία GENEL HAVACILIK A. S.
Κατάσταση Σύστασης: ΚΛΕΙΣΤΗ - Επαρκής Aπάντηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση του εκμεταλλευόμενου στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-04 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 09/6/2021.

[Operator’s Response]: «Για να αυξηθεί η εγρήγορση του πληρώματός μας σχετικά με το εδαφικό περιβάλλον και τα καιρικά φαινόμενα του αεροδρομίου, όπως αναφέρεται στο AIP [Aeronautical Information Publication], δημοσιεύθηκε στην εταιρεία δελτίο ασφαλείας για πιθανές μελλοντικές πτήσεις προς αυτό το αεροδρόμιο. Μπορείτε να βρείτε το δελτίο ασφαλείας που δημοσιεύθηκε με τον αριθμό 1-1-2021 στο συνημμένο του παρόντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκτός από αυτό, το αεροδρόμιο LGMK κατηγοριοποιείται ως αερολιμένας CAT B στον Κατάλογο Κατηγοριοποίησης Αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η οποία επεξηγείται στο OM [ΟPERATIONS MANUAL] Part-A 08.01.02.03.02.01 Οι πτητικές λειτουργίες προς τον αερολιμένα κατηγορίας Β έχουν ως εξής: «Πριν από τη λειτουργία σε αερολιμένα κατηγορίας Β, ο κυβερνήτης θα πρέπει να ενημερώνεται... (από τη συμβεβλημένη εταιρεία αναχώρησης)»

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική διαδικασία του Part-A του OM [ΟPERATIONS MANUAL] στο συνημμένο του παρόντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.» [Τα συνημμένα στην απάντηση εγχειρίδια δεν γίνονται διαθέσιμα δημόσια από την ΕΔΑΑΠ]

[Η ΕΔΑΑΠ χαρακτήρισε στις 17-6-2021 την ανταπόκριση αυτή ως «Επαρκής Απάντηση» και άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-04 σε «Κλειστή»]
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-03
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι το α/φος συντηρείτο βάσει προγράμματος συντήρησης που είχε συνταχθεί από τον οργανισμό EL.MG.0037, ήταν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ αλλά δεν βασιζόταν στην ισχύουσα αναθεώρηση του εγχειριδίου συντήρησης του α/φους την περίοδο έκδοσης και έγκρισής του.

Επίσης, κατά τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης του α/φους διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον Οργανισμό EL.145.0078 είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα στον κινητήρα από άλλα των οποίων ο αριθμός προϊόντος δεν προβλεπόταν από το αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων του κατασκευαστή (IPC).
2. Δεν είχε τηρηθεί ο ημερολογιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του φίλτρου καυσίμου.
3. Υπήρξε υποχρεωτική οδηγία η οποία δεν είχε αξιολογηθεί για το αν ήταν εφαρμόσιμη.
4. Η εργασία επιθεώρησης της μπαταρίας και των καλωδίων δεν είχε πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερολογιακή προθεσμία.
5. Στη λίστα του υπολοίπου ωρών για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων, προέκυψε ότι υπήρχαν μη ορθές καταχωρήσεις στην ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών αλλά και στον αριθμό ωρών πτήσης του α/φους σε εργασίες που εκτελέστηκαν κατ την τελευταία συντήρηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-03: Προτείνεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 και στον Οργανισμού Συντήρησης EL.145.0078 η επανεξέταση και πιθανά η αναθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας τους.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-03 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: Οργανισμό Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037 & Οργανισμό Συντήρησης EL.145.0078
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-02
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι το α/φος συντηρείτο βάσει προγράμματος συντήρησης που είχε συνταχθεί από τον οργανισμό EL.MG.0037, ήταν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ αλλά δεν βασιζόταν στην ισχύουσα αναθεώρηση του εγχειριδίου συντήρησης του α/φους την περίοδο έκδοσης και έγκρισής του.

Επίσης, κατά τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης του α/φους διαπιστώθηκε ότι:

1. Στον Οργανισμό EL.145.0078 είχαν αντικατασταθεί εξαρτήματα στον κινητήρα από άλλα των οποίων ο αριθμός προϊόντος δεν προβλεπόταν από το αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων του κατασκευαστή (IPC).
2. Δεν είχε τηρηθεί ο ημερολογιακός περιορισμός για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης του φίλτρου καυσίμου.
3. Υπήρξε υποχρεωτική οδηγία η οποία δεν είχε αξιολογηθεί για το αν ήταν εφαρμόσιμη.
4. Η εργασία επιθεώρησης της μπαταρίας και των καλωδίων δεν είχε πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερολογιακή προθεσμία.
5. Στη λίστα του υπολοίπου ωρών για την πραγματοποίηση των επιθεωρήσεων, προέκυψε ότι υπήρχαν μη ορθές καταχωρήσεις στην ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών αλλά και στον αριθμό ωρών πτήσης του α/φους σε εργασίες που εκτελέστηκαν κατ την τελευταία συντήρηση.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-02: Προτείνεται προς την ΥΠΑ η ανασκόπηση και πιθανά η αναθεώρηση της εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών για τον έλεγχο:
- του Οργανισμού Διαχείρισης Αξιοπλοΐας EL.MG.0037,
- του Οργανισμού Συντήρησης EL.145.0078 και
- των προς έγκριση εγχειρίδιων.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-02 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2021-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση SR_Partially_accepted
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Κείμενο Σύστασης: ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Στον υπ’ αριθ. Δ3/Γ/12041/2861 κανονισμό της ΥΠΑ με τίτλο “Κανονισμός Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα σε Αεροδρόμια”, στο άρθρο 19 περιγράφεται μεταξύ άλλων η διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμου και η δυνατότητα προμήθειας καυσίμου για τα ελαφρά και υπερελαφρά α/φη, ενώ ισχύει και η από τον Ιανουάριο του 2003 απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, με την οποία εγκρίνεται η χρήση καυσίμου προδιαγραφών ASTM D4814 ή E 228.

Από την διερεύνηση προέκυψε ότι, στην Ελληνική Επικράτεια η αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου που διατίθεται, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 293/12.02.2016 και στο πρότυπο ΕΝ 228:2014. Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών, η τάση ατμών και το πιθανό νόμιμο ποσοστό αιθανόλης και μεθανόλης, η μέγιστη τιμή των οποίων αναφέρεται στο ανωτέρω ΦΕΚ και στο πρότυπο ΕΝ:228, μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία των κινητήρων α/φων και αποτελούν λανθάνουσα αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο, το καύσιμο να ελέγχεται εάν πληροί τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα ανωτέρω κείμενα και κυριότερα εάν τηρεί τον περιορισμό της μηδενικής ποσότητας αλκοόλης.

Επίσης, στις δυο δεξαμενές καυσίμου παρατηρήθηκε η ύπαρξη ποσότητας ξένων σωμάτων των οποίων η παρουσία δεν είναι συμβατή με δεξαμενή καυσίμου α/φους. Δεδομένου ότι οι δεξαμενές καυσίμου βρέθηκαν κλειστές και ακέραιες μετά από την πτώση του α/φους, προκύπτει ότι πιθανά πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός καυσίμου όπου το εισερχόμενο καύσιμο δεν είχε προηγουμένως φιλτραριστεί.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021-01: Προτείνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να επανεξετάσει και πιθανά να αναθεωρήσει τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου, ώστε η προμήθεια και μεταφορά της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και ανεφοδιασμός των α/φων με αμόλυβδη βενζίνη να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2021-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 26/11/2020
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2021
Αποδέκτης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Κατάσταση Σύστασης: ΑΝΟΙΧΤΗ - η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση
Ανταπόκριση: Η απάντηση της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη σύσταση ασφάλειας της ΕΔΑΑΠ 2021-01 παραλήφθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 29/7/2021.

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΑ στη Σύσταση Ασφάλειας 2021-01]:

«Η Διεύθυνσή μας, έχει εκδώσει τον Κανονισμό ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια (ΦΕΚ Β /1109/2011), ο οποίος στο κεφ.19. αναφέρεται στον ανεφοδιασμό ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια, όπου δραστηριοποιούνται αερολέσχες, αεροπορικές σχολές κλπ. και δεν διατίθεται από τις Εταιρείες καυσίμων του αεροδρομίου_ ο αναγκαίος τύπος καυσίμου, για αυτού του τύπου τα αεροσκάφη , για την αυτοεξυπηρέτησή τους και μόνο. Στο εν λόγω κεφ. ρυθμίζονται η διακίνηση του καυσίμου (19.2), η αποθήκευση αυτού (19.3), τα μέτρα προστασίας των χώρων αποθήκευσης καυσίμων (19.4), καθώς και η διαδικασία του ανεφοδιασμού των αεροσκαφών (19.5).

Στο στοιχείο 19.5 όπου ρυθμίζεται ο ανεφοδιασμός των εν λόγω αεροσκαφών, αναφέρονται αναλυτικά , το άτομο που θα κάνει τον ανεφοδιασμό, καθώς και η εκπαίδευση αυτού (19.5.1), η χρήση κατάλληλων αντλιών αντιεκρηκτικού τύπου, καθώς και ειδικών φίλτρων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του μεταγγιζόμενου καυσίμου, όπως φίλτρα για την κατακράτηση νερού καθώς και μικροσωματιδίων, που μπορεί να περιέχονται στο μεταγγιζόμενο καύσιμο (19.5.2&19.5.3). Επίσης προβλέπεται όπως τα εν λόγω αεροσκάφη να ανεφοδιάζονται, με ειδικά πιστοποιημένα δοχεία μεταφοράς καυσίμου (19.5.3).

Αναφορικά με το είδος του καυσίμου που απαιτείται για τον(ους) κινητήρα (ες) του αεροσκάφους, καθώς και την απαιτούμενη ποσότητα για την πραγματοποίηση της πτήσης, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο χειριστής ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους (19.5.5 ). Αναφορικά δε με την ποιότητα του καυσίμου, εφόσον το προμηθεύεται ο ίδιος ο χειριστής ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, είναι αυτός υπεύθυνος (19.6.3). Σε διαφορετική περίπτωση είναι ο ανεφοδιαστής (19.6.1 & 19.6.2).

Στο κεφ.19 , γίνεται αναφορά και στη χρήση του καυσίμου MOGAS προδιαγραφών ASTM D 4814/ΕΝ 228, όπου ισχύουν εκτός των ανωτέρω και τα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητού ΥΠΑ με αρ.πρωτ.:Δ2/Ν8337/2475/9-3- 2005. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι στη πράξη το καύσιμο MOGAS έχει ταυτιστεί με την αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου, που πωλούν τα πρατήρια καυσίμων και χρησιμοποιούν όλα τα ελαφρά και υπερελαφρά αεροσκάφη, που το επιτρέπουν οι κινητήρες τους, έχει δε παγιωθεί η χρήση της σε πολλά α/φη και ελικόπτερα που δραστηριοποιούνται στη ΜΕΓΑΠ. Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις του κεφ.19 , ο ανεφοδιασμός με βενζίνη από πρατήριο καυσίμων , επιτρέπεται μόνο για τα υπερελαφρά αεροσκάφη (19.10.1), πράγμα το οποίο υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί στα αεροδρόμια, εν αντιθέσει με τα πεδία προσγείωσης, όπου δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος, δηλ. όχι μόνο ως προς τον τύπο του καυσίμου, αλλά και ως προς τη μεταφορά αυτού (π.χ. είδος δοχείου), καθώς και στη διαδικασία του ανεφοδιασμού.

Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο, τουλάχιστον όσον αφορά τους ανεφοδιασμούς που πραγματοποιούνται εντός των αεροδρομίων είναι ικανό, εάν εφαρμόζεται επακριβώς, να διασφαλίσει την ποιότητα του μεταγγιζόμενου καυσίμου, στα εν λόγω αεροσκάφη. Θα πρέπει παράλληλα να υπάρξει και αποσαφήνιση σε σχέση με το MOGAS , προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη από τη χρήση της αμόλυβδης βενζίνης.

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της σύστασης ασφαλείας 2021-01, η Διεύθυνση θα εντατικοποιήσει τις επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα αναφερόμενα στον Κανονισμό ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα (ΦΕΚ Β 1109/2011) στα αεροδρόμια και στα πεδία προσγείωσης.»

[Η ΕΔΑΑΠ άλλαξε την κατάσταση της σύστασης 2021-01 σε «Ανοιχτή – η απάντηση είναι υπό αξιολόγηση» και θα αξιολογήσει την απάντηση εντός 60 ημερών σύμφωνα με τον Καν. E.E. 996/2010.]
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256