Συστάσεις 2022

Γενικά
Αριθμός Σύστασης: 2022-01
Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση SR OPEN
Κείμενο Σύστασης

Αριθμός Σύστασης:

2022-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Κείμενο Σύστασης: Για την αύξηση του επιπέδου επίγνωσης κατάστασης, συνιστάται η εταιρεία να αναφέρει στην αρχική και επαναληπτική εκπαίδευση του προσωπικού της, τις περιπτώσεις Ατυχημάτων και Περιστατικών που έχουν συμβεί κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης αεροσκαφών και η εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρώνεται στις περιοχές αποκλεισμού γύρω από το αεροσκάφος, είτε είναι σε χρήση HOTEL MODE είτε όχι.
Ανταπόκριση

Αριθμός Σύστασης:

2022-01 -- Ημερομηνία Έκδοσης: 17/02/2022
Γιατί εκδόθηκε η Σύσταση: link_64Πόρισμα 01/2022
 
Αποδέκτης: SKYSERV S.A.
Κατάσταση Σύστασης: ANOIXTH - Περιμένει Απάντηση
Ανταπόκριση:
Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER
 
 
 
YOUR-EUROPE-BANNER-256