ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

Οι όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Οι όποιοι όροι, συνθήκες, αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις σε κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο θα θεωρούνται σαν να εμφανιζόντουσαν στο τρέχον κείμενο και να περιλαμβανόντουσαν στο περιεχόμενό του. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων & Ασφάλειας Πτήσεων (το οποίο στο παρόν κείμενο θα καλείται ΕΔΑΑΠ). Οι χρήστες επιτρέπεται να αντιγράψουν (download) για προσωπική τους χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για μη κερδοσκοπική χρήση που θα ωφελήσει & θα αναβαθμίσει την Ασφάλεια των Πτήσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και για την χρήση τους απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ΕΔΑΑΠ. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να τροποποιηθεί / βελτιωθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ΕΔΑΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορέψει οποιαδήποτε πρόσβαση εφόσον κριθεί αναγκαίο.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτοί παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η ΕΔΑΑΠ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Η ΕΔΑΑΠ απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

© 2011 , ΕΔΑΑΠ

Report and docs banner GR contact-us-icon USEFULL LINKS BANNER